Smartlog v3 » Bestyrelsesvalg 2007 » Tak for valget
Opret egen blog | Næste blog »

Bestyrelsesvalg 2007

patrick gram

Tak for valget

18. Dec 2007 10:44, Patrick Gram

Kære kollegaer

Tak for valget til CBS' bestyrelse. Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til jeres tillid. Bestyrelsen tiltræder ca. 1. februar 2008, og jeg er meget spændt på at komme i gang med arbejdet - og ikke mindst at se hvilke eksterne repræsentanter der bliver udpeget.

Min blog vil fortsat fungere i den kommende bestyrelses funktionsperiode. Det er hensigten at bloggen skal være en informationsportal for tap'ere på CBS og alle er velkomne til at skrive indlæg og komme med kommentarer.

De bedste hilsner

Patrick  

 

 

Kommentarer

 1. Bente
  9. nov 2007 10:35
  1

  Hey, så kører din blog!! Sådan!!!

 2. Lotte
  12. nov 2007 13:03
  2

  Godt initiativ og fin side Mr. Gram... :O)

 3. Anne-Marie
  12. nov 2007 14:48
  3

  Super med denne blog, det er sådan det skal være - pøj-pøj

 4. Rie Snekkerup
  18. nov 2007 13:08
  4

  En blog - fin måde at få 'spredt' det glade budskab og sætte gang i debatten. Så hermed et forsøg på en debat!
  Valgflæsk nr. 2 er efter min mening interessant.
  1. Kan du sige noget mere om, hvad du mener, at et veltrimmet og gennemskueligt CBS er?
  2. Hvis du mener, at CBS er en kompleks organisation med mange varierede opgaver, institutter, centre og miljøer, så er det vel ikke muligt med standardløsninger, det er efter min mening en selvmodsigelse, eller hvad?
  3. Du skitser nogle løsninger, men jeg synes umiddelbart, at det kan være svært at gennemskue hvad du mener problemet er (udover at CBS er uigennemskuelig, som vil være en 'goddag mand økseskaft' kommentar, da det jo ikke i sig selv er et problem).

  Glæder mig til at høre dine tanker og refleksioner.

  Mange hilsner
  Rie

 5. Patrick Gram
  18. nov 2007 23:06
  5

  Hej Rie

  Tak for dit input.
  Dine spørgsmål 1 og 2 hænger meget sammen.

  Komplekse vilkår behøver ikke at kræve komplekse løsninger på opgaverne. Fint nok at CBS er en mangesidet organisation med alle mulige forskningsområder, fag og studier men der er mange steder vokset en kultur frem hvor der ofte forsøges at findes enkeltstående løsninger på opgaverne.

  Der 'forhandles' i høj grad mellem enheder og afdelinger om placering ansvar for en given opgave frem for at henholde sig til standardprocedurer, og det gør os sårbare. Især når der som i år skiftes mange medarbejdere ud, så efterlades de nye medarbejdere ofte med det problem at de er nødt til selv at finde ud af at løse problemerne frem for at henholde sig til nogle vedtagne procedurer. Det er ikke optimalt - hverken for medarbejderen eller for organisationen.

  Drømmen om et veltrimmet CBS er en organisation hvor vi på en masse områder får sat os sammen og drøftet hvordan og af hvem en bestemt slags opgave klares bedst muligt - og hvordan de enkelte dele af vores administration bedst bidrager. Ansættelsessager, e-fakturering, studie- og undervisningsadministration, økonomistyring mv. er områder der ville være oplagte at se nærmere på.

  Mht. din tredje kommentar tror jeg at problemerne af mange tap'ere netop opleves som en mangel på gode, klare og velfungerende procedurer der kan understøtte os i vores arbejdsliv. Og ikke mindst, at både topledelsen og de lokale ledere tager hånd om medarbejdernes trivsel ved at sørge for gode arbejdsforhold i samarbejde med andre dele af CBS.

  Mange hilsner
  Patrick

 6. Rie Snekkerup
  18. nov 2007 23:32
  6

  Hi Patrick
  Tak for dine svar!
  Det lyder lovende, har du tænkt over, hvordan en proces med en mere veltrimmet organisaton kan se ud? Jeg kan forestille mig, at der rundt om på CBS vil være mange forskellige typer af løsninger på 'problemerne'?
  Mange hilsner
  Rie

 7. Patrick Gram
  18. nov 2007 23:45
  7

  Hej Rie.

  For mig er det mest afgørende, at de der har skoen på, bedst ved hvor den trykker. For der er ikke bare 'et' problem på CBS der kan løses ved 'en' løsning. En højere grad af koordinering og inddragelse af de medarbejdere der sidder med 'aben' kan helt sikkert løfte kvaliteten af de løsninger der kan gøre CBS til en bedre arbejdsplads.

  Mange hilsner
  Patrick

 8. Helle Damgaard
  23. nov 2007 10:55
  8

  Kære Patrick,
  jeg kunne godt tænke mig at stille dig og Henrik det samme spørgsmål: Hvorledes vil I håndtere det problem (for jeg synes at det er et problem)at I begge har en ledelsesfunktion på CBS som sekretariatsledere, samtidig med at I skal repræsentere "den menige medarbejder". Vil I ikke nemt kunne blive fanget af medarbejdernes ønsker/holdninger på den ene side og ledelsens ønsker/holdninger på den anden side?
  mvh Helle Damgaard

 9. Patrick
  23. nov 2007 11:36
  9

  Kære Helle

  Jeg synes ikke at det er et problem. Det reelle ledelsesarbejde fylder relativt lidt i min hverdag med et sekretariat på blot 3 mennesker - og i mit daglige arbejde fylder driftsopgaver meget mere end 'ledelse' som sådan. Men faktisk mener jeg, at det er en fordel for de administrative medarbejdere, at få en repæsentant i bestyrelsen der har faglig og personlig gennemslagskraft og hvis holdninger er kendt på CBS. Mange af de sager jeg har påpeget overfor ledelsen i mange år som ikke har fungeret på CBS, vil jeg også pege på i bestyrelsen, så vi ad den vej forhåbentlig kan få skub i sagerne.
  Hilsner
  Patrick

 10. Jeppe Trolle
  26. nov 2007 11:48
  10

  Spørgsmål til alle TAP-kandidaterne:

  1) Hvad vil I gøre for at inddrage baglandet (de øvrige TAP’ere) i jeres overvejelser vedrørende arbejdet i bestyrelsen??

  Vil I køre Sololøb, eller vil baglandet få mulighed for indflydelse også efter valget??

  2) Hvordan vil I samarbejde med de andre interne grupper (STUD og VIP), og mener I at TAP har et større interessefællesskab med dem end med de eksterne??

  3) Hvordan skal CBS forholde sig til den forsknings- og uddannelsespolitiske styring som vi udsættes for af ministeriene? Er det et problem eller en positiv udfordring, og skal CBS forholde sig reagerende eller proaktivt til den?

 11. Patrick
  26. nov 2007 12:12
  11

  Hej Jeppe

  1. Det letteste vil selvfølgelig være at sige at man vil inddrage, lytte, holde informationsmøder osv. Men bestyrelsens arbejde har jo hidtil været en lukket fest hvor man ikke måtte referere fra forhandlingerne, og det lukker jo noget af for mulighederne ift. at inddrage baglandet. Så mit svar må være at jeg vil arbejde for at så meget af bestyrelsens arbejde bliver offentligt - hvilket jeg i øvrigt også synes er det mest rimelige.

  2. Jeg tror ikke at jeg på forhånd kan udpege om der er oplagte 'alliancer' - og jeg tror heller ikke at man skal tænke på det på den måde. Det må jo komme an på hvad der er på dagsorden, og det er jo ikke sikkert at de interne repræsentanter er mere indbyrdes enige end med de eksterne. Faktisk tror jeg godt at man kan skabe forståelse for hos de eksterne repsæentanter, at en professionel administration er vigtig - en holdning der jo ikke altid er så fremherskende hos alle interne på CBS!

  3. Helt klart skal vi arbejde for en mindre rigid styring fra ministerierne. Når ministeriet detailstyrer, passer det meget dårligt med ånden i universitetsloven fra 2003, der netop indsatte bestyrelser med eksternt flertal for at sikre en sammenhængskraft med det omgivende samfund. Universiteterne får aldrig velfungerende bestyrelser hvis ikke ministerierne lader os passe vores arbejde, og man kan frygte at det bliver svært at rekruttere gode eksterne medlemmer hvis de ikke får spillerum til selv at træffe beslutninger.

 12. Jeppe Trolle
  27. nov 2007 10:32
  12

  Hej Patrick

  Man har vel uanset tavshedspligt, altid lov at referere sine egne synspunkter i bestyrelsen, og også om de overordnede strategiske overvejelser?? - Helge Sander har jo lovet at der skulle være tale om åbne bestyrelser (Selvom han ikke i væsentlig grad er skredet ind overfor de steder hvor det alligevel ikke er tilfældet.

  Er der nogen tradition for/planer om en egentlig baggrundsgruppe for TAP-repræsentanten?

 13. Jeppe Trolle
  27. nov 2007 10:39
  13

  Hej Patrick

  Det er kommet mig for øre at du har udtrykt en vis skepsis overfor videndelingsprojektet - Kan du ikke uddybe dette og kommentere hvad du ser som løsningen på den store gennemstrømning som CBS pt. har på TAP-området?

  Hvordan forestiller du dig konkret, at man på mere konstruktiv vis kan "sætte sig sammen og drøfte hvordan og af hvem en bestemt slags opgave klares bedst muligt - og hvordan de enkelte dele af vores administration bedst bidrager"?

 14. Patrick
  27. nov 2007 10:58
  14

  Hej Jeppe

  Jeg er faktisk ikke klar over hvor åbentmundet man må være, men det er da bestemt en grænse der skal prøves af! Spørgsmålet om åbenhed i bestyrelsen er vigtigt. Bestyrelsen må for alt i verden ikke være en lukket loge, hvor der kun kommer intetsigende dagsordener og referater ud. Nogen vil så mene, at for megen åbenhed kan afholde de bedste repræsentanter fra erhvervslivet at påtage sig en bestyrelsespost hvis de ikke kan få lov at føre forhandlinger for lukkede døre. Men det er jo en påstand der kan prøves ved at øge åbenheden i bestyrelsen.

  Mht. ideen om en baggrundsgruppe lyder det jo spændende. Vores nuværende tap-repræsentant forsøgte noget lignende for et par år siden, men der var vist ikke stor tilslutning på de møder han indkaldte til.

  En anden måde at øge åbenheden og dialogen på, kunne være hvis bestyrelsen var noget mere synlig i hverdagen og i ny og næ deltog i CBS' arrangementer - ud over årsfest, indvielser og den slags.

 15. Patrick
  27. nov 2007 11:46
  15

  Hej Jeppe

  Tak for dine kommentarer. Med hensyn til videndelingsprojeket har jeg ikke udtrykt skepsis overfor ideen om videndeling (bemærk at Lisbeth Ulderup der er projektleder på videndelingsprojektet er blandt mine stillere)!

  Men jeg har udtrykt skepsis overfor, om vi organisatorisk har været gearet til at give de ideer der er opsået i netværkene den nødvendige ledelsesmæssige opbakning, så netværkene reelt kan gøre en forskel. Den skepsis har heldigvis vist sig ikke at være begrundet.

  Jeg har opfordret netværkene til at sikre at de får forankret de gode ideer der er opstået i netværkene hos en budgetannsvarlig leder, der kan give ideerne ledelsesmæssig, personalemæssig og økonomisk opbakning. Det ville jo være utåleligt hvis netværkene pegede på et eller andet område hvor forholdene kunne forbedres, og der ikke var den nødvendige opbakning hos ledelsen og ideerne så løber ud i sandet. Det tror jeg ville forstærke utilfredsheden med CBS som arbejdsplads - og hensigten med netværkene er jo det stik modsatte.

  Mht. din anden kommentar er der, som du sikkert ved nedsat en arbejdsgruppe der skal komme med anbefalinger til hvordan vi øger kvaliteten i administrationen på CBS. Jeg er medlem af den arbejdsgruppe og er optimistisk overfor at gruppen kan komme med et katalog af ideer til hvor vi kan hæve kvaliteten af CBS' administration - og dermed tilfredsheden med CBS som arbejdsplads. Alene dét tror jeg kan bidrage til at mindske antallet af ospigelser. Herudover har jeg opfordret ledelsen til at gøre 2008 til et 'medarbejdernes år' ved at reagere prompte og fremadrettet på bl.a. de medarbejdertilfredshedsundersøgelser der jævnligt laves.

 16. Jeppe Trolle
  7. dec 2007 15:05
  16

  Tilykke med valget, og held og lykke med arbejdet.

  Med Venlig hilsen

  Jeppe

 17. Patrick Gram
  7. dec 2007 16:52
  17

  Kære Jeppe

  Tak for det... Jeg skriver videre på bloggen når det endelige resultat foreligger d. 14. dec.

Tags

Arkiv

Relaterede

Seneste