Smartlog v3 » Bestyrelsesvalg 2007 » Hvad sker der, CBS?
Opret egen blog | Næste blog »

Bestyrelsesvalg 2007

patrick gram

Hvad sker der, CBS?

18. Dec 2007 10:48, Patrick Gram

 

Den kommende bestyrelsesperiode bliver uhyre interessant for CBS. Der sker i disse år nogle brydninger i universiteternes verden der ikke kan undgå at berøre os alle. CBS står overfor i hvertfald to delikate udfordringer som skolen skal håndtere.

Forskning
I disse dage lægges sidste hånd på at få udpeget eliteforskningsmiljøer på CBS. Sigtet med at udpege disse eliteforskninsgmiljøer er et ambitiøst forsøg på at fokusere kræfterne på de områder hvor CBS kan være et fyrtårn i international forskning, og de områder der udpeges vil i en årrække få skolens fulde opmærksomhed - også økonomisk. Da der er lagt op til at disse eliteforskningsmiljøer gerne skal foregå på tværs af faggrænser kan elitesatsningen på lidt længere sigt betyde, at den nuværende institutstruktur på CBS ændres i overensstemmelse med de forskningsgrupper der kommer ud af elitesatsningen. Det er ikke nødvendigvis et problem, men hvis institutstrukturen ændres må ændringerne ikke betyde (nye) forringede vilkår for institutternes tap'er.

Ud over satsningen på eliteforskningsmiljøer sker der også store ændringer i universiteternes bevillingsmodeller de kommende år. Videnskabsministeriet sender en ny model til finansiering af universiteterne på gaden - formentlig med virkning fra 2010 - en model der på mange måde vil vende op og ned på CBS' måde at drive og registrere forskning på.

Begge disse områder skal bestyrelsen forholde sig meget aktivt til - og naturligvis medtænke en velfungerende administrativ support til skolens forskning.

Uddannelser
Især på de sproglige uddannelser er der en helt særlig og meget konkret udfordring for CBS. En række sprogfag er jo lukningstruet pga. et lavt studenteroptag og deraf følgende dårlig økonomi. Det betyder jo at de institutter der udbyder disse fag, risikerer fyringer både af vip og tap. Og sporgområdet har jo været voldsomt i vælten de senere år med sammenlægninger af institutter, afskedigelser mv. så her står CBS overfor en meget stor udfordring. På det øvrige uddannelsesområde kommer CBS i den kommende periode formentlig til at drøfte om vi skal bevare den bredde der ligger i CBS' nuværende udbud af studier og uddannelser eller om vi skal - i lighed med forskningen - satse snævrere på særlige fokusområder.

Den samlede bestyrelse får derfor en stor opgave i at følge udviklingen på disse områder tæt.

 

Tags

Arkiv

Relaterede

Seneste